IoT - Environment Sensor

IoT - Environment Sensor
IoT - Environment Sensor
Product Code: IoT - Environment Sensor
Availability: In Stock
Price: ฿1,990.00
Ex Tax: ฿1,990.00
Qty:     - OR -   Add to Wish List
Add to Compare

เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชิ้น และแสงสว่าง จะร่วมสั่งงานกับอุปกรณ์ตัวอื่น เมื่อเงื่อนไขที่ตั้งไว้เปลี่ยนแปลง

เซนเซอร์ตรวจวัด อุณหภูมิ ความชื้น และระดับแสงสว่าง ภายในบ้านหรือออฟฟิศ เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นของ LifeSmart™ จะทำให้ตั้งค่าการใช้งานได้เองอย่างไม่จำกัด

จุดเด่น :

 • ตรวจวัดสภาพแวดล้อม หาความผิดปกติภายในบ้าน
  สามารถตรวจวัด อุณหภูมิ ความ ชื้น และแสงสว่าง ผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ และหากมีเหตุผิดปกติเช่น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือมีความชื้นต่ำเกินไป ก็สามารถแจ้งคนในบ้านได้
 • ทำงานควบคู่กับ Smart Home WiFi Camera เพื่อบันทึกความผิดปกติ
  เมื่อใช้คู่กับ Smart Home WiFi Camera คุณจะสามารถบันทึกความผิดปกติได้ เช่น หากมีอุณหภูมิสูงจนผิดปกติตามที่ตั้งค่าไว้ ก็สามารถสั่งให้กล้องเก็บภาพ หรือบันทึกวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานไว้ได้
 • ทำงานคู่กับ SPOT เพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิอัตโนมัติ
  สามารถสั่งงานให้แอร์ปรับอุณหภูมิให้เย็นขึ้น เมื่อมีการตรวจวัดว่าอุณหภูมิในห้องสูงเกินกำหนด หรือสั่งให้ปิดแอร์ เมื่อในห้องมีอุณหภูมิเย็นเกินไป เพื่อประหยัดค่าไฟได้ด้วย
 • แบตเตอรี่ในตัว ไม่มีสายไฟ ใช้ได้นาน ชาร์จใหม่ได้
  มีแบตเตอรี่ภายในตัว สามารถ standby ได้นานสูงสุด 6 เดือน และสามารถชาร์จใหม่ได้ เมื่อประจุไฟหมด

Description

เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชิ้น และแสงสว่าง จะร่วมสั่งงานกับอุปกรณ์ตัวอื่น เมื่อเงื่อนไขที่ตั้งไว้เปลี่ยนแปลง

เซนเซอร์ตรวจวัด อุณหภูมิ ความชื้น และระดับแสงสว่าง ภายในบ้านหรือออฟฟิศ เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นของ LifeSmart™ จะทำให้ตั้งค่าการใช้งานได้เองอย่างไม่จำกัด

จุดเด่น :

 • ตรวจวัดสภาพแวดล้อม หาความผิดปกติภายในบ้าน
  สามารถตรวจวัด อุณหภูมิ ความ ชื้น และแสงสว่าง ผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ และหากมีเหตุผิดปกติเช่น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือมีความชื้นต่ำเกินไป ก็สามารถแจ้งคนในบ้านได้
 • ทำงานควบคู่กับ Smart Home WiFi Camera เพื่อบันทึกความผิดปกติ
  เมื่อใช้คู่กับ Smart Home WiFi Camera คุณจะสามารถบันทึกความผิดปกติได้ เช่น หากมีอุณหภูมิสูงจนผิดปกติตามที่ตั้งค่าไว้ ก็สามารถสั่งให้กล้องเก็บภาพ หรือบันทึกวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานไว้ได้
 • ทำงานคู่กับ SPOT เพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิอัตโนมัติ
  สามารถสั่งงานให้แอร์ปรับอุณหภูมิให้เย็นขึ้น เมื่อมีการตรวจวัดว่าอุณหภูมิในห้องสูงเกินกำหนด หรือสั่งให้ปิดแอร์ เมื่อในห้องมีอุณหภูมิเย็นเกินไป เพื่อประหยัดค่าไฟได้ด้วย
 • แบตเตอรี่ในตัว ไม่มีสายไฟ ใช้ได้นาน ชาร์จใหม่ได้
  มีแบตเตอรี่ภายในตัว สามารถ standby ได้นานสูงสุด 6 เดือน และสามารถชาร์จใหม่ได้ เมื่อประจุไฟหมด

Powered By OpenCart
I-Square Livings Co., Ltd. © 2024 - Free Opencart Templates